Wypożyczalnia kajaków -spływy kajakowe Pomiechowek kajaki Śniadówko Pomiechówek
STRONA GŁÓWNA REGULAMIN ATRAKCJE GALERIA KONTAKT
Kajaki blisko Warszawy
Kajaki koło Warszawy
Spływy kajakowe KajakiPomiechowek.pl
Spływy kajakowe KajakiPomiechowek
Kajaki wypożyczalnia KajakiPomiechówek

REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

1. Kajaki wypożyczane są zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce "TRASY" oraz w cenniku dostępnym w naszej siedzibie w Śniadówku przy samym moście.

2. Wypożyczalnia wypożycza i udostępnia osobom wypożyczającym kajaki oraz niezbędne dodatkowe akcesoria.

3. Wypożyczenie jest możliwe po okazaniu dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Wypożyczalnia może bez uzasadnienia odmówić wypożyczenia. Z wypożyczenia nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie następuje po podpisaniu Umowy Wypożyczenia, uiszczeniu należnych opłat oraz krótkim instruktarzu użytkowania sprzętu. Wypożyczający od momentu podpisania Umowy jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.

5. Wypożyczający powinien sprawdzić oraz zgłosić ewentualne uwagi o stanie technicznym sprzętu.

6. Każdy wypożyczany zestaw zawiera: kajak, wiosła, kamizelki asekuracyjne.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i używania powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

8. Zwracany sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym dalsze jego używanie.

9. Zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym między Wypożyczalnią a wypożyczającym.

10. Rezerwacja sprzętu (np. dla większej grupy) możliwa wyłącznie po indywidualnych ustaleniach, akceptacji warunków oraz wpłaceniu zaliczki.

11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu lub jego uszkodzeniu wypożyczający ponosi koszty naprawy lub zakupu nowego.

12. Osoby niepełnoletni mogą korzystać z wypożyczenia jedynie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz ewentualne wyrządzone szkody.

13. Osobie wypożyczającej zabrania się: stania i kucania na kajaku, siadania na burcie, rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej.

14. Wypożyczalnia kajaków nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas spływu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

15. Wypożyczalnia kajaków nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

16. Wypożyczalnia kajaków nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jej terenie lub poza nim samochody, wliczając kradzieże, dewastacje również te powstałe siłami natury.

17. Wszystkie terminy i miejsca spotkań są ustalane indywidualne i zaakceptowane przez obydwie strony

18. Naruszenie postanowień regulaminu skutkuje przerwaniem lub niedowiezieniem do miejsca spływu bez możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.

19. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wypożyczalni oraz służb do tego uprawnionych.

20. Za wszelkie uszkodzenia lub zgubienia wypożyczanego sprzętu odpowiada wypożyczający. Wypożyczający winny jest naprawić wyrządzone szkody w terminie do 5 dni na warunkach przedstawionych przez wypożyczalnie.

 

Copyright © 2014 - 2023 - Spływy kajakowe - KAJAKI POMIECHOWEK. Joniec - Wkra Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copywriting - Perfektus / Realizacja - Mark-Graf
facebook